Школата на капитенот ќе биде дел од персонализираната медицина - медицина за здрави луѓе повеќе
Тренинзите ќе се одржуваат во спортската сала нa ОУ "Климент Охридски" во Облешево. Школата ќе работи со момчиња и девојчиња родени 2006/ 2007 и помали. повеќе
Градот под Шара ќе биде дел од мозаикот на школата на Лазаров повеќе